(33) 484 19 38 biuro@integral-mag.pl

DZIAŁANIE PRZECIWZAPALNE
Działanie przeciwzapalne pulsujących pól magnetycznych wypływają z podwyższonej fagocytozy krwinek białych (pochłanianie bakterii i cząsteczek zapalnych przez wyspecjalizowany rodzaj krwinek białych ) i produkcji nadtlenku, rodnika wolnego który niszczy ściankę komórki bakterii. Jednocześnie wzrośnie usuwanie leukotrienów, które są substancjami silnie wzmacniającymi miejscowe przejawy zapalne. To pozorne przeciwstawne działanie pulsujących pól magnetycznych wyjaśnia ich pozytywne działanie tak w przypadku zapaleń bakteryjnych, jak sterylnych (dna, artretyzm reumatyczny). Podwyższona produkcja wyżej wymienionego nadtlenku jest również przyczyną tymczasowego pogorszenia stanu zdrowotnego niektórych pacjentów ( chorych szczególnie na reumatyzm), co jednak w ciągu następnych kilku dni stosowania pulsacyjnego pola magnetycznego ulegnie poprawie. W ramach uaktywniania procesów metabolicznych i regeneracyjnych może dojść do całkowitego usunięcia trudności.