(33) 484 19 38 biuro@integral-mag.pl

ROZSZERZENIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH I POPRAWIENIE UKRWIENIA EKSPONOWANEJ POWIERZCHNI CIAŁA

Pulsujące pole magnetyczne indukuje podwyższone wypłukiwanie jonów wapnia z komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych, co prowadzi do uwolnienia napięcia ich ściany i dzięki temu di ich rozszerzenia. Niniejszy efekt jest ważny szczególnie w przypadku kapilar (naczyń włoskowatych), ponieważ prowadzi do lepszego ukrwienia eksponowanej części ciała i dzięki temu do lepszego zaopatrywania w tlen i substancje odżywcze oraz do lepszego odprowadzania produktów przemiany materii. Niniejsze działanie pulsującego pola magnetycznego może mieć zastosowanie w przypadku angiopatii diabetycznej (zaburzenia ukrwienia szczególnie kończyn dolnych u diabetyków) lub choroby niedokrwienia serca oraz anginy pectoris (niedokrwienia mięśnia sercowego w następstwie zwężenia tętnic sercowych), ale także w przypadku innych chorób.