(33) 484 19 38 biuro@integral-mag.pl

ROZSZERZENIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH I POPRAWIENIE UKRWIENIA EKSPONOWANEJ POWIERZCHNI CIAŁA ( Wazodylatacja)
Pulsacyjne pole magnetyczne niskich częstotliwości korzystnie wpływa na polaryzację erytrocytów (czerwonych krwinek) zapobiega ich zlepianiu oraz powoduje ponowne rozproszenie krwinek a tym samym zwiększa ich zdolność wiązania tlenu. Indukuje podwyższone wypłukiwanie jonów wapnia Ca 2+ z komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych, co prowadzi do uwolnienia napięcia ich ściany i dzięki temu do ich rozszerzenia(wazodylatacja) . Niniejszy efekt jest ważny szczególnie w przypadku kapilar (naczyń włoskowatych), ponieważ prowadzi do lepszego ukrwienia eksponowanej części ciała i dzięki temu do lepszego zaopatrywania w tlen i substancje odżywcze oraz do lepszego odprowadzania toksycznych produktów przemiany materii. Pulsacyjne pole magnetyczne niskich częstotliwości poprawia plastyczność krwinek, zmniejsza ryzyko powstania skrzepów oraz pod jego wpływem wzrasta ciśnienie parcjalne tlenu. Niniejsze działanie pulsującego pola magnetycznego ma zastosowanie w przypadku angiopatii diabetycznej (zaburzenia ukrwienia szczególnie kończyn dolnych u diabetyków) , choroby niedokrwiennej serca anginy pectoris (niedokrwienia mięśnia sercowego w następstwie zwężenia tętnic sercowych) oraz w przypadku ischemii serca, mózgu, kończy, trudno gojących się ran.