(33) 484 19 38 biuro@integral-mag.pl
USUNIĘCIE OBRZĘKÓW (DZIAŁANIE PRZECIWO-BRZĘKOWE)

USUNIĘCIE OBRZĘKÓW (DZIAŁANIE PRZECIWO-BRZĘKOWE)

USUNIĘCIE OBRZĘKÓW (DZIAŁANIE PRZECIW-OBRZĘKOWE) Dzięki poprawieniu ukrwienia i mikrocyrkulacji w eksponowanej tkance i poprawieniu jej metabolizmu dojdzie do szybszego wchłonięcia obrzęku. Oprócz tego (zranioną tkankę mięśniową, tkanką łączną lub inną tkanką) lub inne przyczyny zniknie powód ich powstawiania. Korzystnie wpływa także przeciwzapalne i analgetyczne działanie pulsujących pól...

Rozszerzenie naczyń krwionośnych (wazodylatacja)

ROZSZERZENIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH I POPRAWIENIE UKRWIENIA EKSPONOWANEJ POWIERZCHNI CIAŁA Pulsujące pole magnetyczne indukuje podwyższone wypłukiwanie jonów wapnia z komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych, co prowadzi do uwolnienia napięcia ich ściany i dzięki temu di ich rozszerzenia. Niniejszy efekt jest ważny szczególnie w przypadku kapilar (naczyń włoskowatych), ponieważ prowadzi do lepszego ukrwienia eksponowanej części ciała i dzięki temu do lepszego zaopatrywania w tlen i substancje odżywcze oraz do lepszego odprowadzania produktów przemiany materii. Niniejsze działanie pulsującego pola magnetycznego może mieć zastosowanie w przypadku angiopatii diabetycznej (zaburzenia ukrwienia szczególnie kończyn dolnych u diabetyków) lub choroby niedokrwienia serca oraz anginy pectoris (niedokrwienia mięśnia sercowego w następstwie zwężenia tętnic sercowych), ale także w przypadku innych...

DZIAŁANIE PRZECIWZAPALNE

DZIAŁANIE PRZECIWZAPALNE Działanie przeciwzapalne pulsujących pól magnetycznych wypływają z podwyższonej fagocytozy krwinek białych (pochłanianie bakterii i cząsteczek zapalnych przez wyspecjalizowany rodzaj krwinek białych ) i produkcji nadtlenku, rodnika wolnego który niszczy ściankę komórki bakterii. Jednocześnie wzrośnie usuwanie leukotrienów, które są substancjami silnie wzmacniającymi miejscowe przejawy zapalne. To pozorne przeciwstawne działanie pulsujących pól magnetycznych wyjaśnia ich pozytywne działanie tak w przypadku zapaleń bakteryjnych, jak sterylnych (dna, artretyzm reumatyczny). Podwyższona produkcja wyżej wymienionego nadtlenku jest również przyczyną tymczasowego pogorszenia stanu zdrowotnego niektórych pacjentów ( chorych szczególnie na reumatyzm), co jednak w ciągu następnych kilku dni stosowania pulsacyjnego pola magnetycznego ulegnie poprawie. W ramach uaktywniania procesów metabolicznych i regeneracyjnych może dojść do całkowitego usunięcia...

ZŁAGODZENIE BÓLU (DZIAŁANIE ANALGETYCZNE)

ZŁAGODZENIE BÓLU (DZIAŁANIE ANALGETYCZNE) Wpływ na analgetyczny efekt działania pulsującego pola magnetycznego ma szereg czynników. Bardzo ważne jest jest działanie przeciwzapalne i z nim związane pH („kwasowość”) w tkance, wpływ na impulsy nerwowe na poziomie rdzenia kręgowego (wspaniałe wyniki działania pulsacyjnego pola magnetycznego na tłumienia boleści pochodzenia nerwowego, jak na przykład ischias, zespoły pochodzące z ucisku korzeni nerwowych wychodzących z rdzenia kręgowego, neuralgia nerwu trójdzielnego lub bóle urojone). Swoje znaczenie ma także relaksacja mięśniowa, podwyższony stopień wypłukiwania endorfiny i lepsze ukrwienie eksponowanej...