(33) 484 19 38 biuro@integral-mag.pl

USUNIĘCIE ZWIĘKSZONEGO NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO (MIORELAKSACJA)

USUNIĘCIE ZWIĘKSZONEGO NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO (MIORELAKSACJA) Na obniżenie napięcia mięśni szkieletowych ma wpływ tak analgetyczny czynnik działania pulsującego pola magnetycznego, jak również lepsze ukrwienie eksponowanej części ciała. Podwyższanie aktywności enzymu dehydrogenazy mleczanowej prowadzi do usuwania kwaśnych metabolitów kwasu mlecznego, który wytwarza się mięśniach podczas wysiłku. Usuwanie i wypłukiwanie wymienionych produktów złagodzi podrażnienie receptorów nerwowych i umożliwi uwolnienie bolesnych przykurczy. Swoje znacznie ma również przeciwzapalne działanie pulsującego pola magnetycznego. Efekt miorelaksacji przejawia się szczególnie w przypadku nieokreślonych bólów pleców, sztywnej szyi i skurczu mięśni karku ( co często wywołuje długotrwałe bóle głowy) oraz w przypadku...

DZIAŁANIE PULSACYJNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA ORGANIZM LUDZKI

DZIAŁANIE PULSACYJNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA ORGANIZM LUDZKI Stosowanie pulsacyjnego pola magnetycznego niskich częstotliwości wywołuje w eksponowanych tkankach a pośrednio w całym organizmie szereg zmian w procesach biologicznych, wykorzystujących do celów terapeutycznych. W związku, z tym, że pole magnetyczne przenika równomiernie przez całą grubość tkanki, działa więc na każda komórkę. W czasie badań klinicznych stwierdzono, że do celów terapeutycznych nadaję się najbardziej pulsujące pole magnetyczne niskich częstotliwości. Do najważniejszych efektów działania pulsacyjnego pola magnetycznego niskich częstotliwości należy: – przyśpieszenie regeneracji komórek, uruchomienie procesów gojenia – działanie przeciwzapalne – złagodzenie bólu (działanie analgetyczne) – rozszerzenie naczyń krwionośnych i poprawienie ukrwienia eksponowanej powierzchni ciała – usunięcie obrzęków (działanie przeciwobrzękowe) – usunięcie zwiększonego napięcia mięśniowego (miorelaksacja) – wzmocnienie i poprawienie funkcji układu immunologicznego – stabilizacja ciśnienia krwi – harmonizacja wegetatywnego układu nerwowego – zmniejszenie zużycia lekarstw – przyśpieszenie regeneracji komórek, uruchomienie procesów gojenia Zastosowanie pulsacyjnego pola magnetycznego uaktywnia metabolizm komórek. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że w okresie różnych stanów chorobowych ulega zmianie napięcie powierzchniowe (potencjały) na błonach komórkowych . Pulsujące pole magnetyczne wpływa na równowagę jonową w plazmie i w przestrzeni międzykomórkowej, uaktywnia kanały sterowane napięciem oraz przenośniki na membranie i dzięki temu rośnie ogólny obrót metaboliczny każdej komórki. Dochodzi więc do lepszego ukrwienia tkanki i dzięki temu do zwiększenia dostawy tlenu i substancji odżywczych (także do lepszego resorbowania leków) oraz lepszego odprowadzania produktów spalania z przemiany materii, co jest podstawowym warunkiem wszystkich procesów, uzdrawiających. Wyrażając się górnolotnie można powiedzieć, że zastosowanie pulsacyjnego pola magnetycznego o odpowiednich parametrach stymuluje komórki, tak, aby ponownie drgały na swoich harmonijnych częstotliwościach i w ten sposób uaktywnia ich zdolności i procesy regeneracyjne. Dobrym dowodem na to...
USUNIĘCIE OBRZĘKÓW (DZIAŁANIE PRZECIWO-BRZĘKOWE)

USUNIĘCIE OBRZĘKÓW (DZIAŁANIE PRZECIWO-BRZĘKOWE)

USUNIĘCIE OBRZĘKÓW (DZIAŁANIE PRZECIW-OBRZĘKOWE) Dzięki poprawieniu ukrwienia i mikrocyrkulacji w eksponowanej tkance i poprawieniu jej metabolizmu dojdzie do szybszego wchłonięcia obrzęku. Oprócz tego (zranioną tkankę mięśniową, tkanką łączną lub inną tkanką) lub inne przyczyny zniknie powód ich powstawiania. Korzystnie wpływa także przeciwzapalne i analgetyczne działanie pulsujących pól...

Rozszerzenie naczyń krwionośnych (wazodylatacja)

ROZSZERZENIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH I POPRAWIENIE UKRWIENIA EKSPONOWANEJ POWIERZCHNI CIAŁA Pulsujące pole magnetyczne indukuje podwyższone wypłukiwanie jonów wapnia z komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych, co prowadzi do uwolnienia napięcia ich ściany i dzięki temu di ich rozszerzenia. Niniejszy efekt jest ważny szczególnie w przypadku kapilar (naczyń włoskowatych), ponieważ prowadzi do lepszego ukrwienia eksponowanej części ciała i dzięki temu do lepszego zaopatrywania w tlen i substancje odżywcze oraz do lepszego odprowadzania produktów przemiany materii. Niniejsze działanie pulsującego pola magnetycznego może mieć zastosowanie w przypadku angiopatii diabetycznej (zaburzenia ukrwienia szczególnie kończyn dolnych u diabetyków) lub choroby niedokrwienia serca oraz anginy pectoris (niedokrwienia mięśnia sercowego w następstwie zwężenia tętnic sercowych), ale także w przypadku innych...

DZIAŁANIE PRZECIWZAPALNE

DZIAŁANIE PRZECIWZAPALNE Działanie przeciwzapalne pulsujących pól magnetycznych wypływają z podwyższonej fagocytozy krwinek białych (pochłanianie bakterii i cząsteczek zapalnych przez wyspecjalizowany rodzaj krwinek białych ) i produkcji nadtlenku, rodnika wolnego który niszczy ściankę komórki bakterii. Jednocześnie wzrośnie usuwanie leukotrienów, które są substancjami silnie wzmacniającymi miejscowe przejawy zapalne. To pozorne przeciwstawne działanie pulsujących pól magnetycznych wyjaśnia ich pozytywne działanie tak w przypadku zapaleń bakteryjnych, jak sterylnych (dna, artretyzm reumatyczny). Podwyższona produkcja wyżej wymienionego nadtlenku jest również przyczyną tymczasowego pogorszenia stanu zdrowotnego niektórych pacjentów ( chorych szczególnie na reumatyzm), co jednak w ciągu następnych kilku dni stosowania pulsacyjnego pola magnetycznego ulegnie poprawie. W ramach uaktywniania procesów metabolicznych i regeneracyjnych może dojść do całkowitego usunięcia...

ZŁAGODZENIE BÓLU (DZIAŁANIE ANALGETYCZNE)

ZŁAGODZENIE BÓLU (DZIAŁANIE ANALGETYCZNE) Wpływ na analgetyczny efekt działania pulsującego pola magnetycznego ma szereg czynników. Bardzo ważne jest jest działanie przeciwzapalne i z nim związane pH („kwasowość”) w tkance, wpływ na impulsy nerwowe na poziomie rdzenia kręgowego (wspaniałe wyniki działania pulsacyjnego pola magnetycznego na tłumienia boleści pochodzenia nerwowego, jak na przykład ischias, zespoły pochodzące z ucisku korzeni nerwowych wychodzących z rdzenia kręgowego, neuralgia nerwu trójdzielnego lub bóle urojone). Swoje znaczenie ma także relaksacja mięśniowa, podwyższony stopień wypłukiwania endorfiny i lepsze ukrwienie eksponowanej...